HomeErasmus Online DatabaseNewsletterNederlands

Center of Excellence

Het Erasmus Center for Early Modern Studies is een “center of excellence” gebaseerd op samenwerking tussen de drie hoogleraren voor Vroegmoderne Geschiedenis (Erasmus School of History, Culture and Communication), Geschiedenis van de Filosofie (Faculteit der Wijsbegeerte) en Rechtsgeschiedenis (Erasmus School of Law). Een aanzienlijk deel van het lopende onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en door het NIAS.

Focus

Individu, Gemeenschap en Overheid in de Vroegmoderne Tijd: Moraal, Politiek en Bestuur van Erasmus tot Bayle:
De speerpunten in het onderzoek binnen het Erasmus Center zijn gerelateerd aan de expertise van de samenwerkende wetenschappers en gebaseerd op de onderzoeksresultaten van elk van de samenwerkende wetenschapsgebieden die van wezenlijk belang zijn voor het onderzoek in de andere vakgebieden. Zo organiseert het Center een gezamenlijk maandelijks onderzoeksseminar (zie Activiteiten voor het actuele programma). Een onmisbare schakel binnen het Center is tevens de collectie vroegmoderne boeken van de openbare Bibliotheek Rotterdam. De bibliotheek huisvest een befaamde Erasmuscollectie en andere speciale collecties van vóór 1800 geschreven en gedrukte boeken en pamfletten.In totaal tellen deze collecties circa 30.000 banden. Het digitaliseren van de catalogi van deze collecties en het bestuderen van deze boeken op onderwerpen die verband houden met de eigen onderzoeksfocus zijn hoofddoelstellingen van het Erasmus Center. Met dit voornemen financieren Bibliotheek Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam gezamenlijk het Erasmus Center.

Honorary Fellows

Conal Condren
Emeritus Scientia Professor, Universiteit van New South Wales
Politieke filosofie en intellectuele geschiedenis, 1300-1800

Mark Greengrass
Hoogleraar Vroegmoderne Geschiedenis, Universiteit van Sheffield
Frankrijk, 1500-1700 • Ideeëngeschiedenis van de 17e eeuw 

Medewerkers

Het Center wordt gevormd door zeer actieve wetenschappelijke medewerkers die hun tijd grotendeels besteden aan het onderzoeksthema Individu, Gemeenschap en Overheid in de Vroegmoderne Tijd van Erasmus tot Bayle (1450–1750). Het betreft de volgende onderzoekers:

Geschiedenis

Robert von Friedeburg
Geschiedenis van de Vroegmoderne en Moderne Tijd

Jan van Herwaarden
Erasmus • Laat-middeleeuwse en vroegmoderne vroomheid, godsdienstig leven, devotie en bedevaart in de Nederlanden

Henk Nellen
De geleerde wereld in de 17e eeuw • Politieke theorie • Hugo de Groot (1583-1645)

Edwin Rabbie
Intellectuele geschiedenis, 1450-1700 • Desiderius Erasmus (1466-1536) • Hugo de Groot

Hans Trapman
Humanisme en Reformatie in de Lage Landen • Erasmus en zijn invloed, 16e-20e eeuw • Culturele geschiedenis van de Middeleeuwen en de Renaissance

Adrie van der Laan

Erasmus Online • Rodolphus Agricola (1444–1485)

Marianne Klerk

Petrus Valkenier en de dreiging van de 'nieuwe monarchie'

Theo Pronk

The Communal Order of Jerusalem under Threat. The Political Use of Religious Self-Images in German Imperial Cities during the Thirty Years War

Annemieke Romein
De 'nieuwe monarchie' en haar opponenten in Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden in de 17e eeuw

Jesper Schaap
De ‘nieuwe monarchie’ in Frankrijk • retoriek van intérêt en raison d’état • Henri Duc de Rohan • Gabriel Naudé

Recht

Tammo Wallinga

Geschiedenis van het Europese Recht • Wilhelmus de Cabriano (12e eeuw)

Laurens Winkel
Rechtsgeschiedenis • Hugo de Groot

Wijsbegeerte

Wiep van Bunge
Spinoza • Pierre Bayle (1647-1706) • De vroege Verlichting in de Nederlandse Republiek

Han van Ruler
Klassieke en christelijke noties van het Zelf in de vroegmoderne Nederlandse wijsbegeerte, theologie en letteren (van Erasmus tot Spinoza)

Piet Steenbakkers
Benedictus de Spinoza (1632-1677)

Henri Krop
Geschiedenis van de wijsbegeerte in de Nederlanden • Spinoza (Ethica)

Paul Schuurman
Vroegmoderne/moderne filosofie en geschiedenis van de oorlog • Pieter de la Court (1618-1685) • François Fénelon (1651-1715) • Montesquieu (1689-1755) • Carl von Clausewitz (1780-1831) 

Jan Waszink
Het politieke denken van Justus Lipsius (1547-1606) en Hugo de Groot • Tacitisme in de 16e en 17e eeuw

Frank Daudeij
Geschiedenis van de wijsbegeerte

Andrea Strazzoni
Geschiedenis van de wijsbegeerte

 

top