HomeErasmus Online DatabaseNewsletterNederlands

Voorloper

Dit Erasmus-onderdeel van onze website leidde voor september 2005 een eigen leven als digitale biografie van Erasmus. Die zelfstandige website kwam tot stand in 2001 op initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij werd ontwikkeld door Hic & Nunc. Alle teksten werden geschreven door Hester Overmars en Maarten Reith. Inhoudelijk werden zij ondersteund door prof.dr. Jan van Herwaarden (EUR) en prof.dr. Marlite Halbertsma (EUR). Onze teksten over Erasmus in al zijn facetten zijn gebaseerd op de teksten van die digitale biografie.

In 2010 zijn de teksten op een aantal punten aangepast.