HomeErasmus Online DatabaseNewsletterNederlands

Over ons

De activiteiten van het Erasmus Center for Early Modern Studies zijn mogelijk door de financiële ondersteuning van de volgende organisaties:

Alles over onze activiteiten in 2018 vindt u in ons jaarverslag:  Jaarverslag EC 2018.pdf


Onze website en de volledige interface voor Erasmus Online zijn ontwikkeld door Trilobiet Internetdiensten uit Rotterdam. Erasmus Online is geïnstigeerd door IDC Publishers uit Leiden en is ook door IDC ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Erasmus Center.

Profiel en contactgegevens

Stichting Erasmus Center for Early Modern Studies
Postbus 22140
3003 DC Rotterdam

tel. 010 2816 188
e-mail : info [at] erasmus [punt] org

Fiscaal nummer: 8191 37 625

Doelstelling: De Stichting Erasmus Center for Early Modern Studies heeft ten doel het verwerven en beheren van gelden voor de activiteiten van het Erasmus Center (een samenwerkingsverband van de Bibliotheek Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze activiteiten betreffen: a. Onderzoek en onderwijs in Rotterdam op het gebied van de vroegmoderne tijd (ca. 1450–ca. 1700); b. In dit kader beheer, conservering, ontsluiting en restauratie van de erfgoedcollecties van de Bibliotheek Rotterdam; c. Publieksactiviteiten rondom actuele onderwerpen die verband houden met Erasmus of met het wetenschapsthema van het Erasmus Center, dat is de verhouding tussen individu, gemeenschap en overheid, tussen moraal, politiek en bestuur.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: In de beleidsperiode tot en met 2024 streeft de Stichting ECEMS naar het verwerven van de financiële middelen die nodig zijn om de hierna verwoorde beoogde resultaten van het ECEMS qua samenwerkingsverband tussen BR en EUR te verwezenlijken. Het ECEMS streeft voor de beleidsperiode tot en met 2024 naar de volgende concrete resultaten:
• Erasmus Online: Volledige beschrijving van alle edities inclusief een afbeelding van de titelpagina, voor zover BR beschikt over een exemplaar van de betreffende editie en van deze titelpagina een digitale afbeelding beschikbaar is;
• Restauratie: Restaurering van de collectie Laurentiana in BR; verbeterde conservering van de pamfletten (nieuwe dozen en omslagen); verbeterde conservering van de remonstrantse handschriften (nieuwe dozen en omslagen);
• Digitalisering: Volledige digitalisering van alle vroegmoderne vertalingen die deel uitmaken van de Erasmuscollectie in BR;
• Retrocatalogisering: Beschrijving van alle 19e-eeuwse edities uit de Erfgoedcollecties van BR in de Nederlandse Centrale Catalogus; aanvullende beschrijving van edities uit het totaal van circa 30.000 edities uit de Erfgoedcollecties tot 1801 van BR die in de vorige beleidsperiodes zijn beschreven in de Nederlandse Centrale Catalogus;
• Publiek: Opwaardering en vernieuwing van de permanente publiekstentoonstelling over Erasmus en zijn gedachtegoed in BR (Erasmus Experience).

Bestuur: C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter; L.C. Winkel, bestuurslid; zetel vacant (conservator Erfgoedcollectie BR)

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. De Stichting heeft geen directie noch personeel.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Zie het Jaarverslag op deze pagina.

Financiële verantwoording: Zie het Jaarverslag (Appendix A) op deze pagina.
 

top