HomeErasmus Online DatabaseNewsletterNederlands

Erasmus in Rotterdam

Erasmushuis

Ooit had Rotterdam een bijzondere band met het Erasmushuis. In 1466 werd Erasmus in de Nauwe Kerkstraat in het centrum van Rotterdam geboren. Daarom noemde Erasmus zich z'n leven lang Desiderius Erasmus Roterodamus ofwel Erasmus van Rotterdam. De Rotterdammers zijn altijd heel trots op hem geweest. Zijn portret figureerde op stadsplattegronden. Op zijn geboortehuis was een bord in drie talen aangebracht. Ook werd al vroeg een standbeeld voor Erasmus opgericht, het eerste in een reeks van vijf.

Erasmusgevel Rdam2.jpg

Een bezoek aan het geboortehuis en het standbeeld van Erasmus was in de Gouden Eeuw een vast onderdeel van het programma voor vreemdelingen die Rotterdam bezochten. Het stadsbestuur legde met voorname bezoekers steevast een krans bij het standbeeld. Zo werd Erasmus in de loop der tijd het symbool van Rotterdam.

Maar Erasmus’ geboortehuis wist daar niet van te profiteren. In de 18e eeuw raakte het in verval en uiteindelijk werd het zelfs afgebroken. Als boetedoening werd in de 19e eeuw in de zijkant van de bioscoop Thalia – die inmiddels op dezelfde plek was opgetrokken - een kopie van de oorspronkelijke gevel gebouwd. Op 12 mei 1940 werd de bioscoop bij het bombardement vernietigd. Na de oorlog kreeg Erasmus geen herkenningspunt in Rotterdam terug. De Stichting Erasmushuis Rotterdam zet stappen om te komen tot een nieuw Erasmushuis.

Huis van Erasmus

Huis van Erasmus in Rotterdam is een centrum voor het bevorderen van actieve geweldloosheid, kosmopolitisch burgerschap, vrede, veiligheid en leefbaarheid, uitgaande van humanistische waarden en geïnspireerd door het gedachtegoed van Erasmus. Een centrum voor educatie, training, ontmoeting, voorlichting en informatie m.b.t. (stedelijke) samenlevingsvraagstukken. De Stichting Huis van Erasmus is een initiatief van het Humanistisch Vredesberaad en Pais.

Erasmiaans Gymnasium

Het Erasmiaans Gymnasium is een categoriale school die leerlingen vanaf de eerste klas in aanraking brengt met de bakermat van de westerse beschaving, namelijk de talen en culturen van de Oudheid (Grieken en Romeinen). Op deze manier wil het Erasmiaans Gymnasium bijdragen aan de cultuuroverdracht die essentieel is voor het doorgronden van de identiteit van de westerse beschaving.

Het Erasmiaans Gymnasium vindt zijn oorsprong rond 1300 in de parochieschool van de Laurenskerk. In 1842 is de school vernoemd naar Erasmus, die veel heeft geschreven over onderwijs. Volgens Erasmus moet een school meer doen dan alleen het overdragen van kennis. Hij geeft aan dat op school de "humanitas" centraal moet staan. Dit begrip (het mens-zijn, menselijkheid, menselijke waardigheid, beschaving) heeft te maken met cultuur, normen en waarden.

top