HomeErasmus Online DatabaseNewsletterNederlands

Over Erasmus Online

De Erasmuscollectie van de Bibliotheek Rotterdam is de grootste ter wereld. Naast deze eigen collectie bezit de Bibliotheek tevens een unieke kaartcatalogus met bibliografische beschrijvingen van circa 6.000 drukken van Erasmus. Het betreft zowel Latijnse teksten als vertalingen. Van iedere druk is de vindplaats opgegeven dankzij gegevens die zijn ingewonnen bij honderden bibliotheken in de gehele wereld. In veel gevallen zijn bovendien bibliografische referenties toegevoegd.

 

Rdam-ErColl-Int.jpg
DE KLUIS VAN DE ERASMUSZAAL

In de kluis bij de Erasmuszaal van de Bibliotheek Rotterdam bevindt zich 's werelds grootste verzameling van originele werken van Erasmus.

De grondlegger van dit fichier is drs. Egbertus van Gulik (1910–1998). Van opleiding historicus, was hij bibliothecaris van de Bibliotheek Rotterdam van 1961 tot 1973. Hij maakte van 1965 tot 1989 deel uit van de Conseil international pour l’édition des oeuvres complètes d’Erasme. Zijn grote werk over het boekenbezit van Erasmus zelf zal postuum worden gepubliceerd door University of Toronto Press.

Uitgangspunt voor Van Guliks catalogus was de Bibliotheca Erasmiana, een provisorisch repertorium van Erasmus’ werken dat Ferdinand vander Haeghen publiceerde in 1893. De informatie over bibliotheeklocaties en de bibliografische referenties weerspiegelen in beginsel de stand van zaken rond 1970. Sindsdien zijn regelmatig gegevens toegevoegd en geactualiseerd, zij het niet systematisch of volledig.

In de internationale wetenschappelijke wereld wordt aan deze naar Van Gulik genoemde kaartcatalogus grote waarde gehecht. Hij vormt het uitgangspunt van iedere serieuze studie van Erasmus’ werken. Daarom is deze catalogus gedigitaliseerd, hier onder de naam Erasmus Online gepubliceerd en zo wereldwijd toegankelijk gemaakt. Erasmus Online biedt moderne zoekfunctionaliteit die het mogelijk maakt om complexe zoekacties uit te voeren — bijvoorbeeld: alle edities van Cicero’s werk uitgegeven door Erasmus in Basel tussen 1515 en 1525. Bovendien is van ruim 2.000 edities een afbeelding van de titelpagina toegevoegd. Dit alles maakt Erasmus Online tot een nuttig instrument voor zowel filologen als historici, voor boekhistorici, filosofen en theologen, maar ook voor boekverkopers en veilingmeesters.

Deze database is een werk in uitvoering. Omdat zowel Van Guliks catalogus als Vander Haeghens repertorium onvolledig zijn naar de maatstaven van de moderne wetenschap, wordt het materiaal continu uitgebreid en geactualiseerd. Op termijn zal een uitgebreide bibliografische beschrijving van iedere opgenomen titel worden aangeboden. Ook teksten van Erasmus zelf in digitale vorm zijn onderdeel van Erasmus Online — nu al Latijnse originelen en op termijn ook vertalingen die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld. Via Erasmus Online zijn deze teksten dus gemakkelijk bereikbaar.

Het digitaliseringsproject is mogelijk gemaakt dankzij royale financiële steun van de Erasmusstichting te Rotterdam en de Stichting Bevordering van Volkskracht in Rotterdam. Uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen het Erasmus Center for Early Modern Studies, Brill Publishers uit Leiden en Trilobiet Internetdiensten uit Rotterdam. Brill (IDC) heeft dit project geïnitieerd en heeft de database ontwikkeld. De applicatie is ontwikkeld door Trilobiet.

Prof. dr. J. Trapman, Conseil international pour l’édition des oeuvres complètes d’Erasme


Over Trilobiet

De website en de collectiezoekapplicatie zijn ontwikkeld door Trilobiet Internetdiensten.

Trilobiet is actief als bouwer van applicaties voor het ontsluiten van datacollecties via Internet. Vanuit deze expertise heeft Trilobiet voor diverse onderwijs- en archiefinstellingen, musea en overheden Internet- en intranetapplicaties en websites ontwikkeld.

Trilobiet Internetdiensten is gevestigd te Rotterdam.

 

top