HomeErasmus Online DatabaseNewsletterNederlands

CITATEN

Dit zijn 61 citaten uit Lof der Zotheid. Let wel: Deze woorden komen uit de mond van Mevrouw Zotheid. Erasmus hoeft het niet per se met haar eens te zijn.

(5) Het woord is een spiegel van de ziel die nooit liegt
(6) Het is een verfijnd genoegen om iets meer te bewonderen naarmate het uitheemser is
(12) Wat heeft het leven voor zin, ja moeten we het überhaupt een leven noemen, als je er genot uit weglaat?
(12) Elke fase van het leven is somber, totdat je er genot aan toevoegt, de specerij van de dwaasheid
(13) Dankzij de dwaasheid hebben jonge mensen vrijwel geen verstand en daardoor vrijwel geen verdriet
(13) Hoe verder een mens van de dwaasheid af raakt, des te minder leven zit in erin
(13) Kind zijn is toch niets anders dan gek en dwaas zijn?
(14) Geen volk is zo uitbundig gezellig als de Brabanders
(17) Een vrouw is een dom en dwaas wezen, maar ook grappig en aardig
(17) Wie tegen de natuur ingaat, zich uitdost met deugd en zijn ware ik verloochent, verdubbelt zijn fouten
(17) Een man zegt altijd onzin tegen een vrouw, doet altijd rare dingen als hij van plan is het genot dat vrouwen schenken, te genieten
(18) Het leven wordt vanzelf saai als je de onvermijdelijke verveling niet met dwaze pleziertjes wegspoelt
(19) Dwaasheid is precies wat de band tussen vrienden smeedt en instandhoudt
(19) Cupido zelf, die alle relaties tot stand brengt, is stekeblind
(20) Maar weinig huwelijken zouden standhouden als niet de onverschilligheid of stompzinnigheid van mannen ervoor zou zorgen dat het meeste wat vrouwen doen, geheim blijft
(22) Kun je van een ander houden als je een hekel hebt aan jezelf?
(22) Bij alles wat je doet in je leven, gaat het erom dat je gepast handelt
(22) Wat is er zo dwaas als tevreden zijn over jezelf?
(22) Het is broodnodig dat mensen ook zichzelf strelen en zich eerst met een klein applausje bij zichzelf aanprijzen, voordat ze bij anderen waardering kunnen krijgen
(22) De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wat je bent
(23) Wat is er dwazer dan een gevecht aangaan dat voor beide partijen meer ellende dan goeds oplevert?
(26) Het volk is een reusachtig en machtig beest in de ban van flauwekul
(27) Wat is er dwazer dan het volk naar de mond praten, jacht maken op applaus van dwazen en genieten van toejuichingen?
(29) Dwaasheid bevrijdt je van angst en schaamte
(29) Maar weinig mensen beseffen hoeveel voordeel het oplevert om nooit schaamte te voelen en alles te durven
(29) Fictie en schijn houden de aandacht van het publiek vast
(29) Ons hele leven is een toneelstuk waarin iedereen met zijn eigen masker rondloopt
(29) Niets is dwazer dan misplaatste wijsheid
(30) Het verschil tussen dwazen en wijzen is dat dwazen door hun emoties en wijzen door hun verstand worden beheerst
(30) Onze emoties fungeren als loodsen voor wie zich naar de haven van de wijsheid spoedt
(31) Dwaasheid helpt mensen in al hun ellende, deels met onwetendheid, deels met onnadenkendheid
(32) Mens zijn is: in dwaasheid leven, verkeerd handelen, misleid en onwetend zijn
(32) Dwaasheid ligt in de aard van de mens
(32) Intellectuele vaardigheden zijn een van de vele plagen die het leven van de mens zijn binnengeslopen
(32) De grammatica alleen volstaat al om het leven tot een eeuwige hel te maken
(33) Het allergelukkigst zijn de mensen die zich volledig afzijdig kunnen houden van elk contact met intellectuele vaardigheden en die alleen de natuur tot gids nemen
(34) Geen wezen is rampzaliger dan de mens, want al het andere is tevreden met de grenzen die de natuur stelt, alleen de mens wil de grenzen van zijn lot te buiten gaan
(36) Alleen dwazen spreken altijd argeloos de waarheid
(42) Vooral voor acteurs, zangers en schrijvers geldt: hoe minder ze kunnen, des te ongeremder is hun zelfingenomenheid
(42) Hoe idioter iets is, des te meer bewonderaars krijgt het
(44) Vleierij is de stroop en het zout van alle menselijke verkeer
(45) Wie denkt dat het geluk van de mens wordt bepaald door feiten, is gek; het menselijke geluk hangt af van inbeeldingen
(45) Als enige kennis al mogelijk is, dan doet die vaak juist afbreuk aan de charme van het leven
(45) De menselijke geest is veel vatbaarder voor namaak dan voor waarheid
(46) Iets goeds bezitten is alleen maar aangenaam als je het kunt delen
(48) De meest dwaze mensensoort is de handelaar die zich op de vulgairste manieren bezighoudt met het allervulgairste: geld
(50) Niemand zal ontkennen dat het met dwaasheid te maken heeft om door grappen volgens de regels van de kunst lachsalvo’s op te wekken
(50) Hoe meer onzinnigs een schrijver opschrijft, des te meer mensen hem zullen waarderen, namelijk alle domkoppen en dwazen
(52) Wetenschappers weten niets zeker, dat blijkt alleen al doordat er over elke kwestie telkens opnieuw onderlinge vechtpartijen uitbreken
(55) Als machthebbers ook maar een greintje verstand hadden, dan zouden ze toch niets liever willen dan aan hun vreselijke leven ontsnappen?
(59) Oorlog is verschrikkelijk, beestachtig en onmenselijk
(59) Oorlog is zo verderfelijk dat de grootste schurken de beste oorlogsleiders zijn
(61) Wijsheid maakt angsthazen van mensen en daarom zie je vaak wijze mensen in armoede leven, terwijl veel dwaze mensen bulken van het geld
(61) Alles draait om het grote geld
(61) Wijze mensen voelen zich boven geld verheven en daarom blijft geld uit alle macht uit hun buurt
(62) Het is de hoogste wijsheid om soms een dwaas te spelen
(63) Niets in het leven is aangenaam zonder dwaasheid
(63) Het is het voorrecht van dwazen om straffeloos de waarheid te spreken
(66) Iemand met inzicht betreurt de waanzin van mensen die in hun illusies gevangen zitten, en zij op hun beurt lachen hem uit als een krankzinnige en stoten hem uit
(66) De massa kan niet leven zonder seks, overdaad, luiheid, woede, arrogantie en jaloezie
(67) De verstandsverbijstering van minnaars is de gelukkigste toestand die er bestaat

De nummers verwijzen naar de indeling in hoofdstukken die is ontworpen in de 18e eeuw. Moderne uitgaven en vertalingen nemen deze indeling vaak over om verwijzingen eenvoudiger te maken. De vertaling hier is gebaseerd op die van Van Dam (Amsterdam 2001).

top